طالبان در غور به حملات چریکی روی آوردند

طالبان در غور به حملات چریکی روی آوردند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :