ساکنان بادغیس: بیشتر مناطق این ولایت در کنترل پیکار جویان طالب است

ساکنان بادغیس: بیشتر مناطق این ولایت در کنترل پیکار جویان طالب است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :