ریاست امنیت ملی هرات، در روز سه شنبه (2 جدی) از بازداشت یک تن به جرم نگهداری   سلاح غیر مجاز خبر می دهد.

به گفته این ریاست، این شخص که احمد علی فرزند رمضان بوده، که باشنده ناحیه ی هفتم شهر هرات می باشد که وی در رابطه به پروسه ی جمع آوری سلاح از نزد اشخاص غیر مسوول در لایت هرات بازداشت شده است و به گفته ی مسوولین این ریاست تحقیقات در مورد آن جریان دارد.

و هم چنان مسوولین این ریاست می گویند” افراد مشابه به آن نیز از سوی ریاست امنیت ملی هرات دستگیر شده اند و برخی از آنان به گروه های مخالف دولتی وابسته و برخی هم فقط در رابطه به فروش اسلحه غیر مجاز دستگیر میشوند.” و این ریاست در تلاش است تا با هم چون موارد با جدیت بر خورد کند.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :