یوناما از جوانب درگیر جنگ در افغانستان، خواستار حفاظت افراد ملکی شد

یوناما از جوانب درگیر جنگ در افغانستان، خواستار حفاظت افراد ملکی شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :