یکبار دیگر درخواست مذاکره با طالبان در نشست تاشکن مطرح می‌شود

یکبار دیگر درخواست مذاکره با طالبان در نشست تاشکن مطرح می‌شود

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :