یونیسف: ازدواج کودکان در افغانستان 10 درصد کاهش یافته است

وضعیت نامناسب دختران در غور

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :