گفت‌وگوی اختصاصی با عبدالغنی عمرزاد آمر امنیت فرماندهی امنیه هرات

موضوع : دلایل افزایش ترور و اختطاف ها در هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید: