گفت‌وگوی اختصاصی با عبدالحسین صفا مدیر عمومی ترافیک هرات

موضوع : بررسی مشکلات موجود ترافیکی در شهر هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید: