گشایش 14 مرکز صحی در ولایت جوزجان

گشایش ۱۴ مرکز صحی در ولایت جوزجان

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :