گسترش ناامنی در بادغیس نگرانی ساکنان این ولایت را برانگیخت

گسترش ناامنی در بادغیس نگرانی ساکنان این ولایت را برانگیخت

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :