اعضای مجلس نمایندگان کشور در نشست روز یکشنبه موافقتنامه سه جانبه چگونگی استفاده از بندر چابهار را در یک مقدمه و ۱۵ ماده با بیشترین رقم آرا تایید کردند.
گفته شده این موافقتنامه به منظور تامین روابط سه جانبه اقتصادی میان افغانستان، ایران و هند در منطقه و رفع نیازمندی های تجاری میان این کشورها ترتیب شده است.
بر اساس این توافقنامه، افغانستان با استفاده از بندر چابهار به آب های بین المللی وصل می شود و نیز انتقال اموال تجارتی به وسیله زمینی و هوایی برای سه کشور میسر می شود.
موافقتنامه بندر چابهار در اوایل ماه جوزا سال جاری میان سران کشور افغانستان، ایران و هند به امضا رسیده بود و سپس موافقتنامه از سوی مجلس نمایندگان تایید شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: