مقامات ریاست معارف ولایت غور از رها شدن افرادی که روز گذشته ربوده شده بودند، خبر دادند.
شاه محمود شهاب سخنگوی معارف غور گفت که این افراد در نتیجه تلاش‌های موسفیدان رها شده و به مرکز ولسوالی شهرک منتقل شده اند.
افراد ربوده شده دو آموزگار زن و مرد همراه‌شان و سه کارمند سازمان غذایی جهان بودند.
این افراد روز گذشته در مسیر ولسوالی شهرک زمانی که سوار بر خودروی سازمان غذایی جهان بودند و به سوی شهر فیروزکوه می‌رفتند، از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده بودند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: