گروه داعش مسئولیت حمله مرگبار امروز کابل را، به عهده گرفت

گروه داعش مسئولیت حمله مرگبار امروز کابل را، به عهده گرفت

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :