فعالان مدنی در هرات: حکومت برای حفظ جان غیرنظامیان کم توجه است

فعالان مدنی در هرات: حکومت برای حفظ جان غیرنظامیان کم توجه است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :