برنامه راجستر ویزای افغانها از سوی پولیس هند حذف شد

برنامه راجستر ویزای افغانها از سوی پولیس هند حذف شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :