برنامه کیش‌مهر!
می‌توان زیبا زیست، نه‌چنان سخت که ازعاطفه دلگیرشویم، نه چنان بی‌مفهوم که بمانیم میان بد و خوب.
لحظه‌هایی می‌گذرند، گرم باشیم پرازفکر وامید، عشق باشیم و سراسر خورشید!
کیش مهر، هنرعاشقانه زیستن و فرصتی برای خوب بودن و زیبا اندیشیدن.

گفتمان اخلاق و معنویت را در برنامه کیش مهر از تلویزیون چکاد، یکشنبه‌ها ساعت ۸:۰۰ شب به صورت زنده بیننده باشید.
شماره تماس برنامه : ۰۷۹۲۵۲۳۵۲۳

کیش مهر

کیش مهر

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :