وزارت کار و امور اجتماعی تفاهم‌نامه‌ای را به امضا رسانده است که براساس آن هر کودک بی‌سرپرستی که در پرورشگاه‌های افغانستان نگهداری می‌شود صاحب یک حساب بانکی جداگانه خواهد شد.

 

این تفاهم‌نامه همکاری روز گذشته شنبه (۸ سرطان) بین وزارت کار و امور اجتماعی و بانک ملی افغانستان به امضا رسیده است.

وزارت کار و امور اجتماعی با انتشار خبرنامه‌ای به بیان جزئیات این تفاهم‌نامه پرداخت که براساس آن ازین پس کمک‌های مالی که به کودکان بی‌سرپرست تعلق می‌گیرد در حساب‌های آن‌ها در بانک ذخیره می‌شود.

این کودکان می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی تمام درخواست دهند تا بانک مبلغ جمع‌آوری شده را در اختیار آن‌ها قرار بدهد.

در خبرنامه منتسب به وزارت کار و امور اجتماعی از ۱۷ تفاهم‌نامه دیگر نیز خبر داده شده است که ارزش این تفاهم‌نامه‌ها تا ۶۳ میلیون افغانی برآورد می‌شود.

براساس این تفاهم‌نامه‌ها که با نهادها و اداره‌های مختلف به امضا رسیده است، وضعیت کودکان بی‌سرپرست در افغانستان بهبود خواهد یافت.

گفتنی است تا کنون آمار دقیقی از شمار کودکان بی‌سرپرست که در افغانستان نگهداری می شوند ارائه نشده است.

با این حال بر بنیاد آمار ارائه شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی در ۴۷ پرورشگاه خصوصی و دولتی در سرتاسر افغانستان بیش از ده هزار کودک بی‌سرپرست نگهداری می‌شوند.

 

بیشتر بخوانید:

 

کودکان بی‌سرپرت در افغانستان صاحب «حساب بانکی» می‌شوند

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: