شورای ولایتی هرات از چگونگی تامین امنیت مراکز رای دهی نگران است

شورای ولایتی هرات از چگونگی تامین امنیت مراکز رای دهی نگران است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :