10 پیکارجوی طالب در هرات کشته شدند

۱۰ پیکارجوی طالب در هرات کشته شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :