اشعه اکس،  اشعه ای که استفاده آن بیشتر جهت تشخیص انواع بیماری ها در بخش اکسری بیمارستان ها استفاده میشود.

اما به منظور جلو گیری از سرایت این اشعه به افراد  سالم ماحول مراکز صحی نیاز است تا یک اتاق مجهز به دیوار هایی به اندازه ی دو میلی میتر از سرب ساخته شود.

با این حال مسئولان اداره انرژی اتمی حوزه جنوب غرب کشور از عدم رعایت این طرزالعمل از سوی حدود ۴۰ بیمارستان و کلینیک  در ولایت هرات انتقاد میکنند.

مهناز ابراهیم زاده آمر انرژی اتمی حوزه جنوب غرب کشور میگوید: با وجود اینکه بار ها در این زمینه مکاتیبی نیز به بیمارستان ها و اداره های مربوطه ارسال شده است اما تا کنون این کم توجهی ها جریان دارد.

در همین حال مسئولان ریاست صحت عامه ولایت هرات این ادعای آمر انرژی اتمی حوزه جنوب غرب کشور را رد نموده میگویند: تمامی نکات مورد نیاز از سوی بیمارستان های خصوصی و دولتی هرات در راستای استفاده از اشعه اکس در بخش اکسری مد نظر گرفته شده است.

عبدالحکیم تمنا رییس صحت عامه هرات می افزاید:  این ریاست در این زمینه همواره نظارت دارد و در صورت هر گونه تخطی، افراد مورد پیگرد قرار میگیرند.

ناگفته نباید گذاشت که اداره انرژی اتمی حوزه جنوب غرب به شمول هرات ولایات، غور، فراه و بادغیس را نیز تحت پوشش قرار داده است.

اما مسئولان این اداره نا امنی  و کمبود تشکلات را از چالش های سر راه شان در راستای آغاز بررسی های شان در آن ولایات عنوان میکنند.

در عین حال مسئولان اداره محلی هرات از تلاش های شان در زمینه رفع مشکلات و کمبودی های اداره انرژی اتمی این ولایت سخن میزنند.

اداره انرژی اتمی حوزه جنوب کشور در سال ۱۳۹۳ در ولایت هرات تشکیل گردید، اما کمبود امکانات و تشکیلات باعث شده تا فعالیت این اداره در یک بخش محدود صورت گیرد.

مسئولان این اداره اما تاکید دارند، اگر از سوی مسئولان مرکزی به مشکلات شان رسیده گی شود آنان در بخش های زراعت، صنعت و معادن نیز فعالیت های شان را آغاز می نمایند.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :