کنر هدف پرتاب 360 راکت نظامیان پاکستانی شد

کنر هدف پرتاب ۳۶۰ راکت نظامیان پاکستانی شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :