در یک شهر چند میلیونی همانند هرات، چندین نهاد اجتماعی مختلف فعالیت می‌کنند که فعالان مدنی در گفت‌وگو با تلویزیون چکاد، وجود بسیاری از این نهادها را غیر ضروری می‌دانند.

این در حالی است که چند روز قبل سه نهاد مدنی دیگر به نام‌های انجمن اجتماعی فرهنگی مشعل هدایت، بنیاد فرهنگی و اجتماعی رابعه بصری و بنیاد خواهران گذره هرات تصدیق‌نامه انستیتو جامعه مدنی دریافت کرده بودند.

این نهادها نسبت به اخذ این تصدیق‌نامه‌ها ابراز خرسندی کرده و تاکید کرده‌اند که با تلاش و انگیزه بیشتر مسیر خود را ادامه خواهند داد.