کمیسیون مستقل انتخابات کشور تاریخ ۲۸ میزان  را برای برگزاری انتخابات خط سرخ عنوان کرده است.

 

عبدالبدیع صیاد، رییس این کمیسیون درگردهمایی دیروز احزاب سیاسی، جوامع مدنی و ناظران ملی و بین المللی، در دفتر کمیسیون انتخابات گفت: “هیچ مانع در برابر انتخابات مجلس نمایندگان پذیرفته نمی شود”.

او افزوده که برخی حلقات سعی دارند تا انتخابات به تعویق انداخته شود، ولی همکاری مردم ضروری است که این انتخابات به گونه شفاف و در زمان تعیین شده آن برگزار شود.

این درحالیست که اعضای ایتلاف بزرگ ملی از یک هفته به این سو دفاتر کمیسیون انتخابات را در شماری از ولایت های کشور مسدود ساخته اند.

آنان گفته اند اگر حکومت به خواسته های شان پاسخ مثبت ندهد مانع برگزاری انتخابات خواهند شد.

 

بیشتر بخوانید:

کمیسیون مستقل انتخابات: 28 میزان، خط سرخ برای برگزاری انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات: ۲۸ میزان، خط سرخ برای برگزاری انتخابات

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: