کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای انتخابات حوزه کابل را باطل اعلام کرد

کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای انتخابات حوزه کابل را باطل اعلام کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :