مسئولان کمیسیون ساحوی انتخابات بادغیس گفته اند که تا کنون ۴۰۰ نفر را برای بست‌های این کمیسیون ثبت نام کرده اند.

 

«محمد مصطفی مصدق»، رئیس کمیسیون ساحوی انتخابات بادغیس در گفتگو با تلویزیون چکاد گفت که از این میان، ۶۵ نفر را آنان استخدام خواهند کرد.

وی افزود که مدارک این افراد طی مراحل شده و بعد از ارائه لیست ابتدایی آنان، جهت راه یابی به بست های موقت این کمیسیون از آنان امتحان گرفته خواهد شد.

گفته می‌شود که بعد از این آزمون رقابتی، افرادی که کامیاب می‌شوند در بخش های مختلف کمیسیون ساحوی انتخابات به گونه موقت گماشته خواهند شد.

در عین حال آقای مصدق یادآور شد که حقوق تمام کارمندان موقت در مرحله اول ثبت نام رای دهی پرداخت شده و حقوق کارمندان دوره دوم و سوم نیز به زودی پرداخت خواهد شد.

 

بیشتر بخوانید:

کمیسیون ساحوی انتخابات در بادغیس تنها 65 کارمند موقت استخدام خواهد کرد

کمیسیون ساحوی انتخابات در بادغیس تنها ۶۵ کارمند موقت استخدام خواهد کرد