کمیسیون حقوق بشرحمله انتحاری ننگرهار را تقبیح کرد

کمیسیون حقوق بشرحمله انتحاری ننگرهار را تقبیح کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :