همه‌ی دستگاه های بایومتریک انتخابات به فراه رسید

استفاده از بایومتریک در انتخابات مطابق طرزالعمل صورت می گیرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :