این فراخوان از آنجایی منتشر می‌شود که ثبت عکس رای دهندگان در فرایند رای‌دهی ضروری است و گمان می‌رود که این قانون زمینه حضور برخی از زنانی که نمی‌خواهند از آن‌ها عکس گرفته شود را از بین می‌برد.

حوا علم نورستانی؛ رییس کمیسیون مستقل انتخابات بر این باور است که روحانیون و امامان مساجد جایگاه ویژه‌ای بین مردم دارند و می‌توانند زنان را به ثبت رای تشویق کنند.