کمیته مشترک تطبیق تفاهمنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی می‌گوید، قرار است این کمیته تا دو روز دیگر کارش را آغاز کند.
محمد امین کریم یک عضو این کمیته گفت:”گام‌های مهم در این بخش برداشته شده‌است و قرار است تا دو روز آینده این کمیته به طور رسمی از سوی حکومت افتتاح و آغاز به کار کند.”
حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار چندی قبل تفاهمنامه صلح را امضا کردند و برای تطبیق این تفاهمنامه بر ایجاد یک کمیته توافق کردند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: