کمک‌های کشور نمارک به معارف و بخش صحی ولایت بادغیس توزیع شد

کمک‌های کشور نمارک به معارف و بخش صحی ولایت بادغیس توزیع شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :