کمک‌های سازمان ملل متحد 70 درصد کاهش یافته است

کمک‌های سازمان ملل متحد ۷۰ درصد کاهش یافته است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :