کمک‌های «جشن مهربانی» هرات به دانش‌آموزان ولسوالی انجیل رسید

کمک‌های «جشن مهربانی» هرات به دانش‌آموزان ولسوالی انجیل رسید

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :