نیروهای کماندو و ارتش ملی اعزامی از هرات به فراه رسیدند

نیروهای کماندو و ارتش ملی اعزامی از هرات به فراه رسیدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :