داکتر عبدالله با وزیر اسبق امور خارجه اتریش دیدار کرد

داکتر عبدالله با وزیر اسبق امور خارجه اتریش دیدار کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :