سازمان فضایی ایالات متحده امریکا در یک کنفرانس خبری اعلام کرده است که کاوشگر مریخ نشانه هایی از حیات را در این سیاره کشف کرده است.

 

این کاوشگر همچنین یک چرخش بزرگ فصلی غیر منتظره از گاز “میتان” را در سطح جو مریخ اندازه گیری کرده است.

حدود ۹۵ درصد این گاز در جو زمین از کنش ها و فعالیت‌های بیولوژیکی حاصل می‌شود، به همین دلیل دانشمندان می‌گویند: این نتیجه گیری که میتان مریخ می تواند نشانه ای از حیات باشد زود است.

«کرس وبستر» دانشمند ناسا می‌گوید که کشف “حلقه قابل تکرار و تشخیص گاز میتان” می‌تواند نشانه ‌ای از پروسه ‌های فعال بیولوژیکی باشد.

وبستر تایید می‌کند که در سطح مریخ آب یافت شده که مدت بسیار طولانی هم موجود بوده است؛ چیزی که می‌تواند نشانه قوی از محیط قابل سکونت در مریخ باشد.

ناسا برای نخستین بار در سال ۲۰۱۴ از موجودیت عناصر ذاتی در مریخ خبر داده بود و در آن زمان این سازمان عناصر میتان ترکیب شده با کلور در سطح پایین را کشف کرده بود.

 

بیشتر بخوانید:

کشف نشانه های حیات در سیاره مریخ

کشف نشانه های حیات در سیاره مریخ