کشف حدود 40 کیلوگرام مواد مشکوک به هروئین در هرات

کشف حدود ۴۰ کیلوگرام مواد مشکوک به هروئین در هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :