کشت کوکنار در 24 ولایت افغانستان گسترش یافته‌است

کشت کوکنار در ۲۴ ولایت افغانستان گسترش یافته‌است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :