افزایش موترهای "ویشی" در هرات، نگرانی شورای ولایتی را به دنبال داشت

افزایش موترهای “ویشی” در هرات، نگرانی شورای ولایتی را به دنبال داشت

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :