نیرومندترین توفان ثبت شده در تاریخ نیم کرهٔ جنوبی زمین، بخش‌هایی از کشور فیجی را ویران کرده و این توفان جان ۲۹ تن از باشندگان این کشور را گرفت.
همچنان جزیرهٔ کوروس در فیجی که نزدیک به ۴۵۰۰ نفر در این جزیره زندگی می‌کنند بیش‌ترین خسارات این توفان نیرومند را متحمل شد.
مقامات در این کشور گفتند که سرعت باد در این منطقه به ۱۷۷ کیلومتر در ساعت می‌رسید که باعث تخریب بیش‌ترین ساختمان‌ها در جزیرهٔ کوروس گردید که تنها چند ساختمان معدود درین جزیره ویران نشده‌اند.
ستیفن اوبراین، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که خانه‌ها، زمین‌های زراعتی و کیبل های برق رسانی کاملاً ویران شده و بیش از ۸ هزار نفر حالا در سرپناه‌های موقتی به سر می‌برند.
فیجی با نفوس نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر، متشکل از حدوداٌ ۱۰۰ جزیره است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: