29 پیکار جوی طالب در غزنی کشته شدند

۲۹ پیکار جوی طالب در غزنی کشته شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :