محمد کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و معاون دوم رییس‌جمهور پیشین، به‌عنوان رییس شورای عالی صلح برگزیده شده است.
شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رییس‌جمهور غنی با بیان این مطلب گفته است که آقای خلیلی از سوی رییس‌جمهور به این سمت گماشته شده است.
آقای خلیلی در آستانه کنفرانس پروسه کابل که در زمینه همگرایی منطقه‌یی در راستای مبارزه با هراس‌افگنی در پایتخت کشور برگزار می‌شود به این مقام انتخاب شده است.
با این وجود، بسیاری از آگاهان سیاسی بدین باوراند که تاکنون شورای عالی صلح دست آورد چشم‌گیری نداشته است.

 

کریم خلیلی به‌عنوان رییس شورای عالی صلح برگزیده شد

کریم خلیلی به‌عنوان رییس شورای عالی صلح برگزیده شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها : ,