کریم خلیلی: برای صلح سراسری در افغانستان با طالبان صلح می‌کنیم

کریم خلیلی: برای صلح سراسری در افغانستان با طالبان صلح می‌کنیم

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :