رییس شورای صلح کشور خواهان توقف اخراج مهاجران افغان از کشورهای اروپایی شد

رییس شورای صلح کشور خواهان توقف اخراج مهاجران افغان از کشورهای اروپایی شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :