شماری از اعضای جامعه مدنی و علاقمندان کرکت می گویند که کرکت بورد افغانستان به علت ضعف مدیریت و فساد اداری رو به خرابی است.
آنان هشدار می دهند که اگر حکومت تا ۱۰ روز دیگر در کرکت بورد افغانستان تغییرات و اصلاحات به میان نیاورد آنان دست به تظاهرات گسترده خواهند زد.
عطالله حیران یک تن از فعالان مدنی می گوید:
” هر دو بزرگانی که در این اداره کار می کنند، و کسانیکه در کمیته سلیکشن بازی می کنند خویشاوندان آنان هستند، کسانیکه بار ها و بار ها به هیچ نتیجه نمی رسند باز هم بازی می کنند و به کسی دیگر چانس داده نمی شود. این اداره ملی بخود چند تن را مشخص ساخته است، ما به حکومت ده روز وقت می دهیم که اگر در این بورد اصلاحات به میان نیاورد دست به تظاهرات خواهیم زد. ”
دیگر اشتراک کننده گان این نشست گفتند در کرکت بورد فساد اداری وجود دارد، سفرها میان مقامات این بورد تقسیم می شود و تقرر رئیس اجرائیه کرکت بورد خلاف اصول بین المللی صورت گرفته است.
آنان می گویند که در این پُست باید یک شخص ورزیده گماشته شود اما کرکت بورد افغانستان این اتهامات را رد کرده می گوید در اجراآت و فعالیت های خود به هر سوالی پاسخ خواهند داد.
شفیق الله استانکزی رئیس اجرائیه این بورد به رادیو آزادی گفت، در حال حاضر امور تخنیکی، اداری و مسلکی کرکت بورد به شکل خوب در حال پیشرفت است و هر بخش آن تقدیر شده است:
” سال ۲۰۱۵ میلادی از سوی ای،سی،سی بخاطر کرکت افغانستان سال زرین نامیده شد، اداره و بازیکنان این بورد فعالیت ها و پیشرفت های را داشتند که در تاریخ کرکت افغانستان همتا نداشت، ما در مسابقات یکروزه جهانی مقام دهم و در مسابقات بیست آوره جهانی مقام نهم را از آن خود کردیم، سیستم های معیاری را ایجاد و جلو مصارف زیاد را گرفتیم و به کرکت داخلی توجه زیاد کردیم. ”
کرکت در افغانستان سابقه دراز مدت ندارد بلکه افغانان در زمان مهاجرت به پاکستان به این بازی آشنا شدند و از سال ۲۰۰۰ میلادی بدینسو در ولایات مختلف کشور به دهها هزار جوان به این ورزش مشغول شده اند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: