حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور در نشست مشورتی که ریاست جمهوری پیرامون چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی داشته از احتمال مداخله خارجی ها در این انتخابات ابراز نگرانی کرده است.
در این نشست مشورتی که به منظور آمادگی ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی با حضور رییس جمهور، شخصیت های ملی و جهادی در ارگ برگزار شده آقای کرزی گفته است که خارجی‌ها نباید در این پروسه مداخله داشته باشند.
رییس جمهور پیشین تاکید کرده است که در مورد نقش خارجی ها در پروسه انتخابات باید وضاحت کامل به وجود آید و آنها نباید در تصامیم اشتراک داشته باشند و پروسه باید افغانی باشد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: