سید وحید قتالی شهردار هرات که از ۲۰ روز به اینسو به این سمت گماشته شده است میگوید: مسئولان قبلی شهرداری هرات ، یک میلیارد و۴۰۰ میلیون افغانی را تارگت عواید این اداره در سال جاری مالی پیش بینی نمودند که این اداره تا کنون توانسته ۲۰ درصد این عواید را جمع آوری کند.

 

به گفته شهردار هرات:  مسئولان قبلی این اداره بخشی زیادی  از اراضی این اداره به شمول ۴۱ نمره زمین در شهرک شیدایی و ۷۸ نمره زمین که جز اماکن عام المنفعه بوده است با کاهش قیمت نسبت به سال قبل به فروش رساندند .

شهردار هرات همچنان علاوه میکند که در جریان ماه های اخیر بیشتر پروژه هایی که از سوی این اداره و مسئولان قبلی آن ساخته شده بر خلاف قانون بوده بوده و به همین اساس کار برخی از پروژه ها که تا کنون تکمیل نشده متوقف شده است.

سید وحید قتالی  شهرداری هرات می افزاید: ۹۰ درصد جایدادهای شهرداری هرات که به بخش خصوصی سپرده شده، در آن منافع فردی نسبت به مانع عموم ترجیح داده شده است.

مسئولان اداره شهرداری هرات میگویند: کاهش عواید آنان را با مشکل مواجه ساخته است مشکلی که باید از سوی نهاد های عدلی و قضایی پیگری شده و افراد متخلف تحت پیگرد قرار گیرند .

شهردار هرات همچنان تاکید دارد که پروژه هایی که از سوی مسئولان قبلی این اداره طی چند ماه اخیر اجرا شده خلاف  قوانین محیط زیستی نیز می باشد.

به اساس معلومات ارائه شده از شروع سال مالی تا به حال شهرداری هرات حدود ۲۵۰ میلیون افغانی عواید جمع آوری کرده است در حالیکه مسئولان قبلی این اداره گراف عواید را در سال جاری یک میلیارد و چهار صد میلیون افغانی پیش بینی کرده بودند.

به باور شهردار جدید هرات فروش جایداد های شهرداری این ولایت که در برخی مواقع خلاف قانون نیز بوده ضربه بزرگ مالی را بر این اداره وارد کرده ، چرا که پیشبینی های مسئولان قبلی این اداره که بر اساس آن تارگت تعیین کرده بوند درست از آب در نیامده است .

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید: