نمایندگان غزنی: برگزاری انتخابات در 31 حمل در این ولایت امکان پذیر نیست

نمایندگان غزنی: برگزاری انتخابات در ۳۱ حمل در این ولایت امکان پذیر نیست

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :