نبود زیرساخت‌های ترانسپورتی باعث کاهش فرآوردهای زراعتی در غور شده است.
عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور با بیان این نکته گفته است که کشاورزان با وجود برداشت خوب از فرآورده‌هایشان، اما نمی‌توانند این فرآروده‌ها را به بازارها برسانند.
این گفتۀ‌ها در حالی مطرح می‌شود که دولت با ساخت شاهراه حلقوی هرات مشلات ساکنان ولایت های غربی را به گونۀ چشم‌گیری کم خواهد کرد.

 

کاهش فرآوردهای زراعتی غور به دلیل نبود زیرساخت‌های ترانسپورتی

کاهش فرآوردهای زراعتی غور به دلیل نبود زیرساخت‌های ترانسپورتی

این مطلب را به اشتراک بگذارید: