بر اساس گزارش ها تعداد درخواست های پناهندگی در اروپا کاهش یافته است.

 

آمار اداره حمایت از مسایل پناهندگی اروپا (EASO) که روز دوشنبه در بروکسل نشر شد، از ماه جنوری تا اپریل سال ۲۰۱۸، ۱۹۷ هزار نفر در اتحادیه اروپا و کشورهای ناروی، سویس، لیختن اشتاین و آیسلند درخواست پناهندگی داده اند.

این رقم کمتر از آمار عین دوره زمانی در سه سال گذشته و بالاتر از سال ۲۰۱۴ است، یعنی زمانی که بحران مهاجرت شروع نشده بود.

اکثریت پناهجویانی که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به علاوه کشورهای ناروی، سویس، لیختن اشتاین و آیسلند در سال ۲۰۱۸ درخواست پناهندگی داده اند، از سوریه، عراق و افغانستان بوده اند.

اداره حمایت از امور پناهندگی اروپا گفته است که در طول سال گذشته، فشار مهاجرت ها در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا بسیار بالا بوده است.

در سال ۲۰۱۷،  در اتحادیه اروپا و چهار کشور نامبرده دیگر که عضو این اتحادیه نیستند، ۷۲۸ هزار و ۴۷۰ درخواست حفاظت بین المللی ارائه گردیده بود.

تعداد پرونده های پناهندگی در این کشورها که منتظر تصمیم نهایی هستند، در سال ۲۰۱۷ به مقایسه سال ۲۰۱۶، ۱۶ درصد کاهش یافته و به حدود ۹۵۴ هزار رسیده بود.

اداره حمایت از امور پناهندگی یک سازمان اتحادیه اروپا در مالت است و این در بخش همکاری های عملی در زمینه مسایل پناهندگی فعال است و کشورهای مختلف را در انجام وظایف شان در راستای حفاظت از پناهجویان  پشتیبانی می کند.

 

بیشتر بخوانید:

 

کاهش ارقام درخواست پناهندگی در اروپا

کاهش ارقام درخواست پناهندگی در اروپا

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: