کانال “ماش” ولسوالی کرخ از سویی وزارت انرژی و آب به بهره برداری رسید.
آصف غفوری، مسئول بخش رسانه‌ای وزارت انرژی و آب گفته که این کانال به ارزش سه میلیون افغانی از بودجه این وزارت ساخته شده است.
کانال “ماش” ۱۲۰ متر طول دارد و قراراست تا ۱۵۰۰ جریب زمین کشاورزی را تحت آبیاری قرار دهد.
ولسوالی کرخ در ۳۵ کیلومتری شهر هرات موقعیت دارد و بسیاری از ساکنان این ولسوالی به کشاورزی و دامداری مصروف هستند.

 

کانال "ماش" در کرخ به بهره برداری رسید

کانال “ماش” در کرخ به بهره برداری رسید

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها : ,,