کار عملی ساخت جاده حلقوی در بادغیس آغاز شد

کار عملی ساخت جاده حلقوی در بادغیس آغاز شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :