کار ساخت یک سب استیشن برق در ولسوالی کرخ آغاز شد

کار ساخت یک سب استیشن برق در ولسوالی کرخ آغاز شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :