کار اعمار شش شبکه آبرسانی به ارزش بیش از شصت میلیون افغانی در بادغیس به بخش‌های خصوصی واگذار شد.

مسئولان ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بادغیس می‌گویند، کار ۶ شبکه‌ آبرسانی در ولایت بادغیس که قبلاً با شش شورای محلی قرارداد شده بود، پس از تایید مقام وزارت احیا و انکشاف دهات، توسط شوراهای طرف قرارداد، آغاز شد.

این پروژه‌ها، شامل اعمار سیستم آبرسانی برای کلینیک و مرکز ولسوالی آبکمری بادغیس به ارزش بیش از دو میلیون افغانی، ایجاد یک ذخیره‌ آب باران در منطقه‌ ده‌سرخک بالای ولسوالی قلعه‌ نو به ارزش بیش از ۸۵۱ هزار افغانی، اعمار شبکه‌ آبرسانی در روستای آقا صوفی ولسوالی آبکمری با ساخت یک چاه به سیستم سولری به ارزش مجموعی نزدیک به ۳۴ میلیون افغانی می باشد.

مسوولان ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بادغیس، پس از تشریح پروژه‌ها به طرف‌های قرارداد، یادآوری کردند که پروژه‌های یادشده را مطابق به معیارهای تعیین شده در متن قرارداد، تکمیل کنند.

 

 

بیشتر بخوانید:

نگرانی از تخریب ساحات باستانی در ولایت بادغیس
سربازگیری افراد زیر سن توسط طالبان در بادغیس

 

کار اعمار شش شبکه آبرسانی در بادغیس به بخش‌های خصوصی واگذار شد

کار اعمار شش شبکه آبرسانی در بادغیس به بخش‌های خصوصی واگذار شد

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید: